Tungle111

GBP/USD với chiến lược mua thuận theo xu hướng

Giá lên
Tungle111 Pro Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Chiến lược ưu tiên hôm nay: Mua GBP/USD
- Phân tích ý tưởng: Sau các dữ liệu tốt từ Tỷ lệ thất nghiệp đến thu nhập GDP của Anh quốc, đồng Bảng Anh đang cho thấy sự hồi phục đáng kể của mình kể từ khi lập đáy vào toaafn trước ở mức 1.3350. Dài hạn khung D1 vẫn đang là xu hướng giảm và đang trên đường pullback về vùng kháng cự 1.3600, ngắn hạn khung H1 đã hình thành xu hướng tăng với mô hình Ascending Price Channel - Kênh giá tăng và chiến lược ưu tiên hôm nay nên chờ pullback lại vùng hỗ trợ 1.343x và mua thuận theo xu hướng.
Giao dịch được đóng thủ công: Không vào được vùng mua.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.