Jayce1006

[GBPUSD][T10 - T11 ] Chờ Buy

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
BUY
L :
- UP : Break down
- P2P : Yếu --> Điều chỉnh ngắn
- Supply & Demand : Như hình
- Target : Như hình
C :
Bình luận: Done!

Bình luận

WOWW! Trend đẹp này
Phản hồi