GKFXPrimeVN

GBPUSD, tăng hay...?

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Khi USD bị bủa vây bởi vô số các tin xấu, GBPUSD vẫn không thể tăng. Điều đó chứng tỏ ta không thể tin vào một đồng bảng có thể cạnh tranh với USD trong chu kỳ này. Điều đó cũng dễ hiểu khi mà châu Âu và cả nước Anh đang rất bảo thủ và trì trệ. Về biểu đồ kỹ thuật, ta thấy GBPUSD chạm trend xuống, tuy nhiên, hiện rất khó để đồng Bảng xuống nữa với tình hình hiện tại. Chiến lược như hình, anh em tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.