KiemcomCapital

GBPUSD Tiếp tục tăng.

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD tiếp tục tăng theo xu hướng ngày hôm qua. Buy 1.231. SL 1.228. TP 1.24

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.