ManhLT23

Cặp tiền tệ GBP/USD cho ngày 06/09/2021

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá đã chạm Key level H4 và quay đâu mạnh chúng ta chưa nên mua bán ở thời điểm hiện tại và chờ xác nhận:
Sẽ có 2 kích bản như sau:
Kịch bản 1:
- Giá phá xuống key level M15 vùng giá 1.3822
- Sau khi phá xuống chờ xác nhận phá và hồi lại vùng giá này chờ mô hình nến đảo chiều thì vào lệnh
Kịch bản 2:
- Giá phá qua Key level H4 tiếp tục xu hướng tăng tại vùng 1.3880
- Sau khi phá lên chờ xác nhận phá và hồi lại vùng giá này chờ mô hình nến đảo chiều thì vào lệnh

Bình luận