FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
2 lệnh entry gbpusd

lệnh đang chạy :

Entry 1.35734
SL 1.35670
Tp 1.36105
=>5.8R

lệnh limit

entry 1.35610

sl 1.35530

tp 1.36102
=> 5R

- nếu lệnh 1 SL mà lực xuống quá mạnh thì mình sẽ xem xét hủy lệnh 2, nếu lực nến xuống bình thường thì sẽ vẫn đặt limit
- mình enty theo khung m5 và thấp hơn m5 chút xíu, enty theo Fibo 50 và dùng lỗ ở dưới Fibo 618
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.