AMBroker

GBPUSD cơ hội Short sell?

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Xu hướng: Giảm/trung tính
Kháng cự: 1.2380 và 1.2500-1.2580
Hỗ trợ 1.1990
Mô hình inside bar được hình thành ngay bên dưới kháng cự 1.2580 (chú ý nếu ở đây hình thành fakey có thể act luôn). Tuần trước giá cũng phá mạnh lên từ mô hình inside bar .
Xu hướng vẫn giữ là giảm khi giá bên dưới 1.2380-1.2580 (vùng kháng cự).
Canh short sell khi có tính hiệu price action rõ ràng hơn tại vùng kháng cự 1.2500-1.2580 như đã nêu trên.