AMBroker

GBPUSD cơ hội Short sell?

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Xu hướng: Giảm/trung tính
Kháng cự: 1.2380 và 1.2500-1.2580
Hỗ trợ 1.1990
Mô hình inside bar được hình thành ngay bên dưới kháng cự 1.2580 (chú ý nếu ở đây hình thành fakey có thể act luôn). Tuần trước giá cũng phá mạnh lên từ mô hình inside bar .
Xu hướng vẫn giữ là giảm khi giá bên dưới 1.2380-1.2580 (vùng kháng cự).
Canh short sell khi có tính hiệu price action rõ ràng hơn tại vùng kháng cự 1.2500-1.2580 như đã nêu trên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.