FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Brexit đã đạt đc thỏa thuận thì trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có thể trông mong cặp bay lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.