NguyenThang33

GU - Biểu đồ ngày!

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Cặp này vẫn đang phải nhìn vào các động thái của Brexit để xác định. Có thông tin về bà May đang cân nhắc việc sẽ trì hoãn Brexit. Chỉ cần có thông tin tích cực về quá trình đàm phán Brexit thì GU sẽ tiếp tục xu hướng tăng của mình.
Giá đang hình thành một mô hình Vai Đầu Vai đảo chiều trên biểu fđồ ngày.
Phá vỡ mô hình tại đường viền cổ sẽ bắt đầu của xu hướng Bullish . Các mức được mô tả như trong biểu đồ!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.