Michael_Dat

scalping GBPUSD

Giá xuống
Michael_Dat Cập nhật   
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đây là lệnh đánh ngược xu hướng nên khá mạo hiểm.Thực ra xu hướng cho mình cái nhìn thực tế còn vấn đề chính là muốn nó lên tiếp được nó phải lấy những điểm thanh khoản ở phía dưới trước nhé.
Đóng lệnh: dừng lỗ: Mình đã phân tích sai :))
Bình luận: Nó đã không lấy thanh khoản phía dưới như mình phân tích mà đi lên luôn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.