dinhchien

GPBUSD - giảm tại sóng VIII đến sóng IX (Symmetry wave)

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
TUẦN (I), (II), (III): DOWNTREND, WAVE ((I)
NGÀY I, II, III: DOWNTREND, đang ở sóng VII - VIII
H4 (1), (2), (3): Uptrend, anh đang ở sóng (3)
H1 1, 2, 3: Uptrend, * Bây giờ anh ta đang ở sóng 5
Kế hoạch: bán ngay hoặc phá quy tắc hồi tại khung H1
Dừng lỗ: 1.29877 (đảo chiều cho xu hướng tăng)
TP1: 1,27667 (61,8%), TP2: 1,26635 (100%)
Bình luận: dời Stop loss tại điểm bán (115 bibs dương)
Đóng lệnh: dừng lỗ: Huề vốn (stop loss reached at 0)

Ý tưởng liên quan