Tramcuong2020

-R lệnh chặn đầu xe

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Kinh nghiệm: lệnh limit không hiệu quả với SL quá ngắn. Hướng nến cũng đang chống lại lệnh

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.