GIAOANXAUUSD

NHẬN ĐỊNH GBPUSD NGÀY 29/6:

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU vẫn chưa thoát ra khỏi vùng tích tũy giữa 1.21800-1.23000. Tuy nhiên quan sát trên khung H1 GU đã thoát ra khỏi kênh tăng giá ngắn hạn. Trong hôm nay chủ đạo canh Sell khi giá hồi về vùng 1.22500- 1.23000 => TP: 1.22000-1.21500 SL/STOP: 1.23500
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.