NGUYENPHUCKHUONG

GBPUSD sell vs buy

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hiện tại là cuộc tranh đấu 49:50 của phe bán và mua
Rất nhiều người đang đợi về vùng hỗ trỡ rồi BUY nhưng thị trường liệu sẽ cho phép điều đó

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.