Tramcuong2020

GBPUSD Khớp lệnh limit

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Phe mua phản công. Xuất hiện một cấy nến có High phá cây trước.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.