Tunglee111

PTKT 18-12-2018: Chờ GBPUSD pullback.

Giá xuống
Tunglee111 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Kèo GBPUSD sau khi giá breakout đáy và cả support của mô hình tam giác giảm ở key level 1.2660.

Giá đã pullback về một lần và chiến lược vẫn chờ short tại vùng 1.2660 theo xu hướng giảm.
Giao dịch đang hoạt động:
Đã vào được KL1 tại vùng giá chờ bán 1.2660.
Giao dịch đang hoạt động:
Move SL về 1.2720 và tiếp tục gồng lời
Giao dịch đang hoạt động:
vẫn tiếp tục gồng lời chờ phiên Mỹ
Giao dịch đang hoạt động:
tiếp tục gồng lời qua tuần và qua lễ Christmas luôn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.