OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD Break vùng cản cứng khung 4h. Đợi retest vùng cản để Sell về các mục tiêu TP1: 1.3700 và TP2: 1.36170
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.