GKFXPrimeVN

GBPUSD, tiếp tục BUY đến hết tuần này

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hiện tại EUR, GBP đang phục hồi sau thời gian dài mất giá. USD đang suy yếu nhanh chóng. Sắp tới có cuộc họp của quốc hội Anh xem có thông qua các thỏa thuận Brexit với EU hay không. Anh em nên tham khảo kết quả cuộc họp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.