FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hôm qua thị trường dao động với biên độ hep giá đóng của và giá mở của 33 pip tạo ra mô hình side way. Dự báo hôm nay lên lên cận vùng đỉnh cũ và đi xuống. Chúng ta chờ giá tại vùng đừng màu đỏ sell xuống và chốt vùng đường màu xanh. dùng lõ 30 pip ở vùng màu đỏ cao nhất
Chia tài khoản để vào 2 lệnh vùng đường màu đỏ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.