hailnforex

GBPUSD đánh lên theo mô hình vai đầu vai H4

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD đang hình thành vai đầu vai trên H4, hiện giá đang ở vùng vai phải, cân nhắc tham khảo buy với cặp tiền này. Buy 1.245 sl 1.24 tp 1.267
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.