smallturtle

Mua lên GBP/USD

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- H4: Động lượng giảm đã yếu
- Mẫu hình đảo chiều 2 đáy tiềm năng, mua lên mục tiêu 1.3396, dừng lỗ 1.31853
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.