smallturtle

Mua lên GBP/USD

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- H4: Động lượng giảm đã yếu
- Mẫu hình đảo chiều 2 đáy tiềm năng, mua lên mục tiêu 1.3396, dừng lỗ 1.31853