xadcphrisj7p7qd

GBPUSD trong tuần sau M15

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hiện tại M15 và M1 đang cùng Key Level
Khả năng cao M15 sẽ test tại keylevel và đi lên
Sau khi phá Key Level tại xu hướng hồi thì chuẩn bị để bắt vào lệnh lại

Một tuần rực rõ cho anh em

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.