FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
gbpusd buy

entry 1.35597

sl 1.35548

tp 1.35733

RR 2.7

Bình luận: M5 entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.