BLOGFOREXVIET

GBPUSD ĐANG Ở KHU VỰC KHÁNG CỰ W MẠNH

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tuần này tìm được 1 setup khá đẹp nên chia sẽ cho anh em tham khảo
sell limit nên được chia ra 03 phần của pinbar khung D1
SL ngay trên ema 200 D1
Tp1, Tp2 là mục tiêu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.