DatTong

GBPUSD, dự đoán xu hướng trên H4.

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD , dự đoán xu hướng trên H4.
--> Up
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
+ 140pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.