GAMOFX

canh buy GU backtext lại 1.3476

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU nhiều khả năng hình thành mô hình vai đầu vai ngược và sẽ tăng, ý tưởng này kỳ vọng 1 nhịp hồi về backtext và GU tiếp tục tăng theo kênh giá tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.