DatTong

GBPUSD, bán theo H1.

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá phá qua trendline trên H1, và đóng dưới cản theo xu hướng giảm
--> Bán
Giao dịch đang hoạt động:
1.2722

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.