NguyenThang33

Shor mạnh mẽ GU nhé ae!!!

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD đang tiếp cận mức kháng cự đầu tiên tại mốc 1.3065 (horizontal swing high resistance, 76.4% Fibonacci retracement , 61.8%, 100% Fibonacci extension ) tại đây có khả năng giá sẽ giảm xuống tới mốc hỗ trợ chính của cặp tại 1.2830 (61.8% Fibonacci retracement ).
Stochastic (34,5,3) cũng đang tiếp cận mức kháng cự và tại đây có thể thấy giá sẽ giảm xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.