LamPhuc

Phân Tích Xu Hướng GBPUSD - SELL

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mọi người có thể chờ giá retest lại ngưỡng kháng cự (1.30970 - 1.31300) và vào lệnh SELL để có tỉ lệ R/R cao nhất !
TP và SL trong biểu đồ.
Chúc mọi người thành công !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.