OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ


Có thể GBPUSD đang đi mô hình sóng (w) (x) (y). Nếu sóng (y) xẩy ra ta sẽ có cơ hội Buy tốt như hình tôi vẽ khi thì trường điều chỉnh về vùng 1.25234. Tùy bạn thôi, bạn buy ở vị trí nào tùy bạn. Nhưng tôi cho bạn giá để bạn có vị trí đẹp nhất

Nếu có thắc mắc gì hãy inbox cho tôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.