hoangtuanvn

GU ngày 6/2/2022 giá xuống

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU ngày 6/2/2022 giá xuống
Canh giá như hình RR=6.9
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.