haivinhbuh

Tín hiệu mua GBP

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Nhìn vào đồ thị D ta thấy được bộ 3 nến đảo chiều đã xuất hiện, tin tức bà May - Thủ tướng Anh - từ chức không chỉ khiến đồng GBP tăng giá mà thị trường chứng khoán Anh tăng điểm
Hiện tại đã có thể mua vào GBP cho đến khi tin tức về vị Thủ tướng tiếp theo xuất hiện