AZINVEX

Phân Tích Cặp GBPUSD, 14:45, 23 - 10 - 2018

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Mô hình Harmonic được hình thành tại khung thời gian H1.
- Hiện tượng phân kỳ hội tụ RSI 30 xảy ra.
- H1 đang hình thành mô hình nến Búa Thân dài. Thêm rất nhiều niềm tin để trông đợi giá lên.
_______
KẾT LUẬN:
Vào lúc 15:00, nếu Búa được hoàn thành, chúng ta vào lệnh BUY
- SL : 1.29400
- TP1: 1.31434, cắt nửa lệnh, dời SL về Entry
- TP2: 1.33030, cắt nửa lệnh dời SL về TP1
- TP3: 1.33206, cắt nửa lệnh, dời SL về TP2