AZINVEX

Phân Tích Cặp GBPUSD, 14:45, 23 - 10 - 2018

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Mô hình Harmonic được hình thành tại khung thời gian H1.
- Hiện tượng phân kỳ hội tụ RSI 30 xảy ra.
- H1 đang hình thành mô hình nến Búa Thân dài. Thêm rất nhiều niềm tin để trông đợi giá lên.
_______
KẾT LUẬN:
Vào lúc 15:00, nếu Búa được hoàn thành, chúng ta vào lệnh BUY
- SL : 1.29400
- TP1: 1.31434, cắt nửa lệnh, dời SL về Entry
- TP2: 1.33030, cắt nửa lệnh dời SL về TP1
- TP3: 1.33206, cắt nửa lệnh, dời SL về TP2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.