OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
mua và chốt khi mũi tên đỏ chạy xong
mũi tên đỏ sẽ xác định và cho biết kịch bản của mũi tên tím hay mũi tên xanh sẽ xảy ra
Đã hủy lệnh