DatTong

GBPUSD, Dự đoán xu hướng tuần tới !

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD , Dự đoán xu hướng tuần tới !
Bình luận:
Dời stoploss vào entry. Chốt lời 1/2 volume !
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Great !
Bình luận:
Order 2: Take profit > 100pip. Close 1/2 volume !
Bình luận:
Scalping H1
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Discussion: Three Falling Peaks Pattern.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.