SinvestFX

Chờ SELL GBPUSD tại kháng cự vùng 1.2222

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Canh SELL GBPUSD khi giá tới vùng kháng cự 1.2222 và xuất hiện tín hiệu đảo chiều.

SL trên vùng kháng cự. TP vùng đáy 1.2030.

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.