team4fx

GBPUSD plan tăng theo phân tích sóng

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Kiểm tra đáy 2 theo fibo đã đạt đủ điều kiện sóng 2. sóng 3 phải đạt mức fibo 1 và các mức mở rộng của fibo 2.618 3.618

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.