cuongdongphu

Short GBP/USD

Giá xuống
cuongdongphu Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chạm break trend và retest lại vùng kháng cự
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.