NgocHaiPearlie

GBPUSD - Xu hướng giảm.

Giá xuống
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
FX_IDC:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Canh sell xuống cặp GBPUSD với kỳ vọng đồng bảng sẽ còn yếu sau một vài tin tức không thật sự tốt...
Bình luận: Canh vùng 1.385

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.