SinvestFX

Canh SELL GBPUSD

Giá xuống
SinvestFX Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Canh SELL GBPUSD khi giá hồi lên vùng 1.2417
Đã hủy lệnh:
GBPUSD không hồi lên vùng canh SELL mà giảm luôn. Deal bị hủy!

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.