huan162

GBP/ USD ->08/15/22 Phân Tích theo PP Bob Volman

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Xu hướng hiện tại là tăng , giá giao dịch nhất quán trên EMA chờ 1 cú nén giữa dg EMa và đường xu hướng để BUY .