Samurai_FX_VN

Kịch bản tăng giá cho GBPUSD

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Không cần phân tích gì nhiều, sóng 4 đã điều chỉnh xong và đang trên đường hoàn thành sóng 5. Tuần này chỉ canh BUY đối với GBPUSD.