GKFXPrimeVN

GBPUSD - 04/06/2018

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,3335

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3335 với mục tiêu 1,3395 & 1,3425.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3335, có thể tới 1,3310 & 1,3285.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.