tannd1

Chiến lược trade GBPUSD hôm nay 15.01.2019

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ

GBPUSD cho thấy đang hình thành tín hiệu tăng trở lại, trong ngày hôm nay, GBPUSD có thể sẽ chạm vùng kháng cự ở H4 và hồi lại trước khi tăng tiếp. Chiến lược trade ngày hôm nay là khi giá chạm vào các vùng kháng cự thì sell xuống và chạm vùng hỗ trỡ thì buy lên.

* Sell limit tại 1.29239
TP- 1.28188
SL - 1.29493

*Buy Limit 1.27920
TP-1.28671
SL- 1.27653

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.