PhamTanPhat

GU Tín hiệu của một xu hướng tăng

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Ở gốc nhìn sóng Elliott , GU đang điều chỉnh với 3 sóng giảm A-B-C dạng Corrective wave. Nhịp tăng từ 1.2700 là 1 sóng đẩy impulsive wave--> xu hướng tăng trên GU dự báo là tăng với ngưỡng 1.2700 ko bị vi phạm.