Tramcuong2020

GBPUSD phán đoán và thực tế - lệnh Hoà

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Khớp lệnh limit -> lênh nhanh chóng đặt 1.5R
-> đến h ngủ và zero set -> kết quả -> Zero
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.