khoahuynh

27-12-2021: GBPUSD đã hoàn tất mô hình nêm

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Trên khung H1 thì GU đã hoàn tất mô hình nêm xác thực cho xu hướng tăng. Khả năng sẽ có một cú giảm nữa về vùng hỗ trợ bên dưới để tiếp tục buy lên.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.