KiemcomCapital

GBPUSD chúng ta canh giá điều chỉnh tạo đáy sâu hơn để mua

Giá lên
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mua 1.226x SL ở 1.223. TP1 40pip. TP 2 70 pip

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.