ThoaForex

GBPUSD Hồi lại sau những sụt giảm mạnh.

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD thực sự có những con sóng đẹp , tâm điểm của các vùng hỗ trợ của trend rất hiệu quả tại vùng 1.29.25 và đi lên , mục tiêu 1.3128 - 1.3179.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.