Samurai_FX_VN

GBPUSD Chờ mua

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hiện tại giá đang đi trong sóng điều chỉnh từ 3--->4. Chờ sóng 4 kết thúc tại những vùng hợp lưu như trong hình thì tiến hành mua lên.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.